Friday, June 15, 2007

hilabtanun nga mga ginikanan.. kag maniningad nga apo

amo na ini ang sarisa nga gin tanum ni Mader kag Pader diri sa amon sa Eastland..
lapit nalang malab ot sa langit..


kag amo man ini ang gin tanom nila.. kag pag tubo na gin trim..

kag amo man ini ang pathway nga ginhimo ni Pader nga nag sunburn gid sya..
kag na picturan ko siya sadto nga nag lisik iya ****g ahahahaha!
(indi ko pa makita asta subong ang picture)


kanami na sang amon gamay nga ugsaran, kay man hilabtanun ang mga ginikanan.
wala gapahimuyong kada kadto di da Cebu, may gina hilabtan gid.. pwerti ability..

labay man akon, i click ni bala nga picture... tan awa kun sin o ang naga lingling mentras
naga picture picture ako ...
ay abaw! ang maniningad gali nga apo!!!

abi sudlon ta kun naga ano siya...

baw, nagpawala lang dayun.... kuno abi wala nanilag....